Actueel
Espresso Diavolo

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG (Telemediawet):

Adres:
Caffè Diavolo / Casa-Gourmet
Loisachauen 7 82467
Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 88 21- 78 19 318
Fax +49 (0) 88 21- 78 19 319

Wettelijke vertegenwoordiger: Susanne Lauer
e-mail: info"at"caffe-diavolo.com

Internet: www.caffe-diavolo.com
Ondernemingsoprichtster: Susanne Lauer

Belastingidentificatie
Belastingidentificatie: DE 266440296
Belastingnr.: 119 / 167 / 11605
Belastingkantoor Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

BTW-ID en Ondernemings-identificatienummer:
BTW-identificatienummer conform §27 a van de Duitse Omzetbelastingwet en
Ondernemings-identificatienummer conform §139 c van de Duitse Algemene Wet inzake Belastingen: DE 266440296

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 alinea 2 RStV (Duits Staatverdrag voor radio en telemedia):
Susanne Lauer en Jörg Schäfer
Loisachauen 7
82467 Garmisch-Partenkirchen

Juridische toelichtingen betreffende de uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en inlichtingen op onze internetpagina’s werden door ons zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit.  Alle inlichtingen dienen uitsluitend ter informatie van de bezoekers van het online-aanbod. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

Aansprakelijkheidsuitsluiting voor links naar websites van derden
Casa Gourmet verwijst op haar pagina’s met links naar andere websites op het Internet. Voor al deze links geldt:

Casa Gourmet verklaart, dat zij absoluut geen invloed op de vormgeving van de verlinkte websites heeft.  Daarom distantiëren wij ons hiermede uitdrukkelijk van alle inhouden van alle verlinkte websites van derden en identificeren ons niet met deze inhouden. Deze verklaring geldt voor de aangegeven links en voor de inhouden van de websites, waar de links naartoe leiden.

Auteursrechten van foto’s
De inhouden op alle pagina’s van dit weboptreden zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten voor alle foto’s liggen bij Casa Gourmet of bij haar partners. Sommige foto’s werden in licentie van Shutterstock.com gebruikt. Een verwending zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. Alle rechten betreffende de vermenigvuldiging van de inhoud of van delen hiervan zijn onder voorbehoud.

Branding
Handelaar
Onderneming
Contact

Verklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens

Verklaring betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens

Verwending:
Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens uitsluitend ter vervulling en afwikkeling van uw bestelling. Uw gegevens worden doorgegeven aan de met de levering belaste verzendfirma, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de waren (naam, adres, eventueel telefoonnummer om leveringsdatums af te spreken). Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens, indien nodig, aan onze huisbank door. Uw gegevens worden niet aan verdere derden doorgegeven of voor reclamedoeleinden gebruikt. Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelrechtelijke voorschriften verwijderd.

Veiligheid:
Uw persoonlijke gegevens, die via het Internet getransfereerd worden, zijn gecodeerd d.m.v. TLS 1.0, RC4 met 128 bits codering (hoog); RSA met 1024 bits uitwisseling, uitgegeven door UTN-USERFirst-Hardware. Wij beveiligen onze website en andere systemen d.m.v. technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegreep, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.  Ondanks geregelde controles, is een complete bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Inlichtingen:
U heeft het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen gegevens en, in voorkomende gevallen, een recht, deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Indien u vragen hebt betreffende de invordering, verwerking of verwending van uw persoonlijke gegevens of voor inlichtingen over het corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens, kunt u zich wenden aan:  info@caffe-diavolo.de of ons uw verzoek per post of fax toesturen.

Verantwoordelijk voor de gegevensbewerking is Caffé Diavolo, Loisachauen 7, 82467 Garmisch-Partenkirchen.

Verdere details over de verantwoordelijkheid vindt u in het impressum.

Impressum